[Intro Group] Campus Mobile App: Searching Module
İlaç firmasının kullandığı mümessil eğitim uygulaması için arama modülü.
iOS (iPad)
PhoneGap
HTML5
CSS3
JavaScript
jQuery
Ajax
SQLite


Search Module Search Module Search Module Search Module Search Module