[Intro Group] CLM Mobile App: My Visits Module
CLM (Closed Loop Marketing) uygulaması için ziyaretlerim modülü. Mümessilin, yaptığı doktor ziyaretilerini gördüğü ve yönettiği penceredir.
iOS (iPad)
PhoneGap
HTML5
CSS3
JavaScript
jQuery
jQueryMobile
Ajax
SQLite


Closed Loop Marketing, eDetailing