KONULAR

Ekrana yazı yazmak

Bu bölümde, yaz(mesaj) kodunu (fonksiyonunu) kullanarak, ekrana istediğimiz bir cümlenin yazılmasını sağlayacağız.

Aşağıdaki örnek ile bilgisayardan, ekrana “Merhaba dünya” cümlesini yazdırmasını isteyelim.

Bilmemiz gereken bazı kurallar

Parantez içinde (...) yazdığımız bilgiler, fonksiyonun çalışırken kullanması için ona gönderdiğimiz parametrelerdir.

Kod içerisinde bir metin yazmak istediğimizde, bunu tırnak içinde "..." yazmalıyız. (Örnek: “Merhaba dünya”)

Bir diğer örnekte ise yaz(mesaj) fonksiyonunu birden çok kere kullanarak, çoklu satır yazmayı deneyelim.

ÖNERİ

Öğrendiğiniz önemli bilgi ve kodları bir deftere not alırsanız;

Aldığınız bu notlar, alıştırma bölümündeki görevleri çözmenizi kolaylaştıracaktır.

Artık yaz(mesaj) fonksiyonunu kullanarak, oluşturduğumuz algoritma içerisinde elde ettiğimiz verileri ekranda görebileceğiz.

Örneğin aşağıdaki robot isimli resmi (nesneyi) her hareket ettirdiğimizde, nesnemizin yatay düzleme göre konumunu ekrana yazdırmayı deneyelim.

Bilgisayarın, kodları nasıl yorumladığını daha iyi anlayabilmek için, örnek kodlar üzerinde küçük değişiklikler yapabilir ve kodu tekrar tekrar çalıştırabiliriz.

KODLAMA NEDİR?
DEĞİŞKENLERİN KULLANIMI