KONULAR

Değişkenlerin kullanımı

Değişkenler, oluşturduğumuz algoritmanın içerisinde ihtiyacımız olan bilgileri saklayan etiketlerdir.

Aşağıdaki örnekte, toplamAgac isminde bir değişken tanımlıyoruz ve ekrandaki ağaç sayısını değişkenin içine aktarıyoruz.

Şimdi elimizdeki bu değişkeni, yaz(mesaj) fonksiyonu ile birlikte kullanarak ekranda göstermeyi deneyelim.

Bilmemiz gereken bazı kurallar

Kod satırına, iki eğik çizgi // ile başladığımız metinler, açıklamalardır. Bilgisayar tarafından işlenmezler.

Bir değişkene eşitlediğimiz değerin, sayı olarak algılanmasını istediğimiz zaman, değeri tırnaksız olarak yazmalıyız.

Toplama + işaretini, bir metin ile birlikte kullandığımızda, birleştirme işlevi görür.

Bir diğer örnekte ise değişkenlerimiz, ekrandaki uzay mekiğinin ismini ve yakıt durumunu taşısın.

Bilmemiz gereken bazı kurallar

Kod içerisinde bırakılan fazladan boş satırlar, yazılan kodları gruplamaya ve daha kolay okunmasına yardımcı olur.

Şimdi ise robot nesnemizin her ilerlemesinde, konumunu ekrana yazdırmak için robot.konum değişkenini kullanmayı deneyelim.

Bilmemiz gereken bazı kurallar

Bir nesnenin, özel fonksiyon ve değişkenlerine ulaşmak için, nesnenin ismini yazdıktan sonra nokta . işaretini kullanıyoruz.

robot.konum değişkeni, robot nesnesinin içinde önceden tanımlanmış ve robot her hareket ettiğinde otomatik olarak güncellenmektedir.

EKRANA YAZI YAZMAK
MATEMATİKSEL İŞLEMLER