KONULAR

Döngüler (for)

Kodlama yaparken kendini tekrarlayan algoritmaları, daha az kod yazarak oluşturmak için döngülerden yararlanıyoruz.

Aşağıdaki döngü modelini inceleyelim.

Aşağıdaki örnekte; 10 kere tekrar eden bir döngü oluşturalım ve her tekrarlama ile, ekrana kaçıncı kere tekrarlandığı bilgisini içeren bir cümle yazdıralım.

Döngü içerisinde, tekrarlama sayısına ulaşmak için, tekrarSayisi değişkenini kullanıyoruz.

tekrarSayisi yerine, kurallara uygun başka bir kelime veya harf de kullanılabilir. (Örnek: i, k, j)

Bilmemiz gereken bazı kurallar

Süslü parantez içinde {...} kalan kodların başına, tab tuşu ile bir miktar boşluk bırakılır. Böylece süslü parantezin { } nerde sona erdiği ve hangi kod grubunu kapsadığı, daha kolay okunur.

Şimdi ise, aşağıdaki örnek ile döngü ve değişkenlerden faydalanarak, yediler çarpım tablosunu oluşturmayı deneyelim.

Döngülerin nasıl işlediğini daha iyi görebilmemiz için; her tekrarlamada, bekle(milisaniye) fonksiyonunu kullanarak, algoritmanın belirli bir süre (250 milisaniye) duraklamasını sağladık.

Aşağıdaki örnekte, satranç tahtasına benzer bir alanımız var.

kareBoya(x, y) fonksiyonu ile bu alan üzerindeki, koordinatlarını parametre olarak verdiğimiz bir noktanın, renk özelliklerini değiştireceğiz.

İlk parametre, x koordinatını (yatay 3. sırayı) ve ikincisi, y koordinatını (dikey 2. satırı) temsil ediyor.

Bilmemiz gereken bazı kurallar

Virgül , ile ayırarak; bir fonksiyona, birden çok parametre gönderebiliriz.

Şimdi ise döngülerin yardımı ile birden fazla noktayı boyayarak, kırmızı renkte düz bir çizgi oluşturmayı deneyelim.

Koordinat sistemini daha iyi anlamak için, kareBoya(x, y, renk) fonksiyonuna gönderdiğimiz y parametresinde değişiklik yaparak, çizginin farklı bir satırda çizilmesini sağlayalım.

Aşağıdaki örnekte; yolun sonuna kadar atılacak adım sayısını hesaplayalım ve robotun döngü yardımı ile hedefe ulaşmasını sağlayalım.

Döngünün kaç kere tekrarlaması gerektiğini, robot.konum ve zemin.sonKonum değişkenlerini kullanarak hesapladık ve elde ettiğimiz bilgiyi (mesafe) döngümüzü oluşturmak için kullandık.

MATEMATİKSEL İŞLEMLER
KOŞULLU İFADELER