BAŞLANGIÇ

Konular

Bu bölümlerde; Javascript programlama dili ile yazılmış bazı kodlama örneklerinin, bilgisayar tarafından nasıl çalıştırıldıklarını inceleyeceğiz.

Karşılaştığımız problemlerin çözümünü sağlayacak algoritmalar tasarlayabilmemiz için temel bir kodlama bilgisi ve deneyim kazanmaya çalışacağız.

Kodlama nedir?
Ekrana yazı yazmak
Değişkenlerin kullanımı
Matematiksel işlemler
Döngüler (for)
Koşullu ifadeler (if)